Prilika za angažman u okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”

U okviru implementacije projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurenost“ finansiranom od strane Evropske unije (u okviru poziva „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“, implementiran od strane Međunarodne organizacije rada), Eda traži trenera za provođenje obuke za aktivno traženje posla. Više informacija je raspoloživo u pozivu koji se može preuzeti ovdje.