Prioritetni tehnički standardi dostupniji preduzećima

U saradnji sa Institutom za standardizaciju BiH, a u okviru projekta „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP“, završene su aktivnosti prevođenja 21 standarda iz oblasti drvoprerade, metaloprerade  i zavarivanja koje su predstavnici preduzeća ocijenili kao prioritetne. Navedeni standardi su prošli provjeru Tehničkih komiteta u pogledu kvaliteta dokumenata i u narednom periodu Institut će provesti proceduru donošenja standarda metodom prevoda, što će omogućiti preduzećima da u svom poslovanju koriste značajan broj tehničkih standarda na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini koji do sada nisu bili dostupni.

U okviru ovog projekta realizovane su i aktivnosti na redizajnu veb-sajta Instituta za standardizaciju BiH, kako bi se preduzećima olakšao pristup standardima i  informacijama. Omogućena je online kupovina standarda.  Standardi  se mogu u elektronskoj formi preuzeti odmah nakon izvršenog plaćanja. Osim toga, uvedena je opcija čitanja standarda na 7 i 30 dana uz određenu naknadu. Sa redizajniranim veb-sajtom, koji raspolaže raznovrsnim mogućnostima prilagođavanja, omogućeno je efikasno i transparentno informisanje korisnika iz oblasti standardizacije i ocjene usklađenosti, kao i ostalih relevantnih aktera.

Provedene aktivnosti su dio napora projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ na unapređenju dimenzije 7 SBA profila BiH (standardi i tehnička regulativa). Za gore navedene aktivnosti utrošeno je 46.804,00 KM iz sredstava Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM).

Realizacija projekta „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP“ je podržana putem projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, koji finansira Švedska.