Pripremljen prvi Budžet za građane institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH

U cilju povećanja transparentnosti budžetskog procesa, Ministarstvo finansija i trezora BiH je uz podršku vlada SR Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, pripremilo prvi dokument Budžeta za građane. Tehničku podršku izradi Budžeta za građane je pružao GIZ u saradnji sa Edom.

Eda je u ovom projektu provela relevantne analize, pripremila metodologiju za izradu i publikovanje „Budžeta za građane“ za Ministarstvo finansija i trezora BiH, te pružila stručnu podršku za pripremu prvog „Budžeta za građane“, uključujući proces konsultacija, pripremu i uređivanje dokumenta, njegov dizajn i štampu.

Publikacija je dostupna na veb-stranici Ministarstva finansija i trezora BiH: https://www.mft.gov.ba