Pripremljeni i distribuirani praktični vodiči za prijavu korupcije

U okviru projekta „Jačanje javnog integriteta u Republici Srpskoj i Federaciji BiH“, u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, pripremljen je praktični vodič za prijavu korupcije u formi postera. Posteri su dostavljeni  na adrese više od 1000 institucija i organizacija u svim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj (ministarstva, vladine institucije i organizacije, jedinice lokalne samouprave, zdravstvene i obrazovne ustanove, sudovi, tužilaštva, policijske uprave, javna preduzeća i dr.).

Poster je namijenjen zaposlenima u navedenim institucijama, organizacijama i ustanovama, ali i svima onima koji koriste njihove usluge, jer pruža informacije i uputstva o načinima i sadržaju prijave korupcije, zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, kao i besplatnoj pravnoj pomoći koja im pri tome stoji na raspolaganju.

Priprema i distribucija postera je usklađena sa realizacijom mjera propisanih Strategijom i Akcionim planom borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj u vezi sa promocijom Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj.

Projekat „Jačanje javnog integriteta u Republici Srpskoj i Federaciji BiH“ finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva putem UK aid.