Priručnik za aktivno traženje posla

Priručnik za aktivno traženje posla

Opis: Priručnik za aktivno traženje posla je pripremljen sa namjerom da nezaposlenim osobama pomogne u traženju posla. Pored ostalog, priručnik sadrži uputstva i savjete za pripremu odgovarajuće biografije i motivacionog pisma, kao i za intervju sa potencijalnim poslodavcem. Takođe, u priručniku se nalaze primjeri biografije i motivacionog pisma za osobe koje imaju  radno iskustvo i za one koji ga nemaju. Priručnik je pripremljen u okviru projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost” finansiranog u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“, koji je finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).

Godina izdanja: 2018

Autor: Dalibor Žunić

Preuzmi dokument