Priručnik za lokalne odbornike

Priručnik za lokalne odbornike

Opis: Ova je brošura namijenjena odbornicima, tj. predstavnicima građana u skupštinama opština. S obzirom na to da su odbornici posvećeni praktičnim pitanjima, tako je koncipirana i ova brošura. Ona opisuje i analizira sadržaj rada odbornika te poučava metodama političke komunikacije i drugim političkim vještinama koje oni mogu i treba da koriste.

Godina izdanja: 2013

Autori:  Zdravko Zlokapa, Aleksandar Draganić

Preuzmi publikaciju