Priručnik za primjenu PULS metodologije

Priručnik za primjenu PULS metodologije

Priručnik za primjenu Edine metodologije PULS (Poboljšanje Usluga Lokalne Samouprave) je kreiran kao dio šire inicijative unapređenja odgovornosti i efikasnosti lokalnih vlasti u BiH u pružanju javnih usluga i zadovoljenju stvarnih potreba građana kroz aktivniju ulogu civilnog društva. Ovu incijativu je pokrenuo i realizuje Fond otvoreno društvo BiH u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Godina izdanja: 2011

Preuzmi publikaciju