Prnjavor dobio 10 novih CNC operatera

U okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), završena je besplatna obuka 10 osoba za CNC operatere. Obuka je organizovana i provedena u JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” iz Prnjavora tokom oktobra/novembra i trajala je 140 časova tokom koje su polaznici stekli znanja i vještine potrebne za rad na CNC mašinama za obradu drveta.

Svi polaznici programa osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta su iz Prnjavora, nezaposleni su, i većinu njih čine mlade osobe. Za uspješno položeni Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta, polaznici su dobili uvjerenje o osposobljavanju.

Podsjećamo da je u prethodnom periodu, takođe u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), izvršena akreditacija JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” iz Prnjavora za provođenje programa osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala i drveta, čime su se stekli preduslovi za provođenje pomenute obuke.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).