Prnjavor dobio 5 novih zavarivača i 9 novih CNC operatera

U okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, završena je obuka prve grupe od 5 osoba za zavarivača, kao i druge grupe od 9 osoba za CNC operatere. Svi polaznici obuke su iz Prnjavora, nezaposleni su, i većinu njih čine mlade osobe. Obuka za zavarivače i CNC operatere u trajanju od 40 školskih časova se izvodila na Mašinskom fakultetu u Banjaluci. Učesnici obuke su veoma zadovoljni pruženom prilikom, kao i samim kvalitetom obuke. Obuka nove grupe zavarivača počinje u ponedjeljak, 3.12.2018.

Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 takvih partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH.

Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.