Produktivan dijalog i korisne sugestije na Savjetovanju o podsticajima Ministarstva privrede i preduzetništva RS

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske i Eda su u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske organizovali Savjetovanje o podsticajima Ministarstva privrede i preduzetništva. Na savjetovanju je prisustvovalo oko 80 predstavnika preduzeća, razvojnih agencija, opština, univerziteta, Privredne komore RS, Zanatsko-preduzetničke komore RS, Unije poslodavaca RS,  Investiciono-razvojne banke RS i drugih organizacija.

Rajko Lajić, pomoćnik ministra za razvoj MSP i preduzetništva i Ivana Sandić Blagojević, pomoćnik ministra za privredni razvoj su predstavili program podsticaja koji se dodjeljuju putem Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, a potom je uslijedila diskusija tokom koje je dobijen veliki broj korisnih komentara i prijedloga od strane korisnika podsticaja i drugih zainteresovanih subjekata.

Savjetovanje je organizovano u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.