Produžen Javni poziv za učešće u programu savjetodavne i finansijske podrške razvoju poslovanja

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PRIJAVU

Rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu za učešće u programu savjetodavne i finansijske podrške razvoju poslovanja, produžava se do izbora maksimalnog broja polaznika obuke (30 polaznika).

Podsjećamo da je Prijavni obrazac, zajedno sa  Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za za izbor korisnika dostupan OVDJE.

Više o uslovima i načinu prijave, zainteresovani mogu pronaći na https://edabl.org/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-savjetodavne-i-finansijske-podrske-razvoju-poslovanja/