Produžen rok i proširen spisak prihvatljivih djelatnosti MSP u javnom pozivu za uvođenje inovacija u MSP iz Brčko distrikta

Rok za dostavljanje prijava na javni poziv za uvođenje inovacija u MSP sa područja Brčko distrikta je produžen do 30.4.2021. godine.

Takođe, proširen je spisak prihvatljivih djelatnosti MSP koja mogu aplicirati na ovaj javni poziv. Dopunjena lista sa prihvatljivim djelatnostima se nalazi u prilogu Uputstva – Lista prihvatljivih MSP prema statističkoj klasifikaciji.

❗ Javni poziv sa Uputstvom za prijavu i pratećim obrascima dostupan je na: https://edabl.org/wp-content/uploads/2021/04/Javni-poziv-uvo%C4%91enje-inovacija-u-MSP-iz-BD-produzen-rok.pdf

Ukupan raspoloživi iznos za sufinansiranje konsultantskih usluga za ovaj javni poziv je  100.000 KM. Maksimalan pojedinačni iznos sufinansiranja iz vaučer programa iznosi 14.000 KM, dok je minimalni iznos 5.000 KM. Podnosioci prijava su dužni obezbijediti sufinansiranje predloženih konsultantskih usluga iz sopstvenih izvora, u skladu sa navedenim u Uputstvu.

Javni poziv je raspisala Eda – Agencija za razvoj preduzeća je u saradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH, u okviru projekta SBA u BiH. Cilj javnog poziva je unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) sa područja Brčko distrikta BiH, kroz proces uvođenja inovacija koji obezbjeđuje unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda/usluga ili procesa u poslovanju

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Švedska.