Produžen rok i proširen spisak prihvatljivih djelatnosti MSP u javnom pozivu za uvođenje inovacija u MSP iz Zenice

Rok za dostavljanje prijava na javni poziv za uvođenje inovacija u MSP sa područja Grada Zenica je produžen do 21.4.2021. godine.

Takođe, proširen je spisak prihvatljivih djelatnosti MSP koja mogu aplicirati na ovaj javni poziv. Dopunjena lista sa prihvatljivim djelatnostima se nalazi u prilogu Uputstva – Lista prihvatljivih MSP prema statističkoj klasifikaciji.

❗ Javni poziv sa Uputstvom za prijavu i pratećim obrascima dostupan je na: https://edabl.org/wp-content/uploads/2021/03/JP-Zenica-produžen-rok.pdf

Ukupan raspoloživi iznos za sufinansiranje konsultantskih usluga za ovaj javni poziv je  100.000 KM. Maksimalan pojedinačni iznos sufinansiranja iz vaučer programa iznosi 14.000 KM, dok je minimalni iznos 5.000 KM. Podnosioci prijava su dužni obezbijediti sufinansiranje predloženih konsultantskih usluga iz sopstvenih izvora, u skladu sa navedenim u Uputstvu.

Javni poziv je raspisala Eda – Agencija za razvoj preduzeća, u saradnji sa Zeničkom razvojnom agencijom ZEDA i Službom za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenice, u okviru projekta SBA u BiH. Cilj javnog poziva je unapređenje konkurentnosti MSP sa područja Grada Zenice, kroz proces uvođenja inovacija koji obezbjeđuje unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda/usluga ili procesa u poslovanju.

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Švedska.