Produžen rok za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja Grada Banja Luka

Preduzeća sa područja Grada Banja Luka mogu aplicirati za uvođenje inovacija do utroška raspoloživih sredstava.

Ukupan raspoloživi iznos za sufinansiranje konsultantskih usluga za ovaj javni poziv je  100.000 KM. Maksimalan pojedinačni iznos sufinansiranja iz vaučer programa iznosi 14.000 KM, dok je minimalni iznos 4.000 KM. Podnosioci prijava su dužni obezbijediti sufinansiranje predloženih konsultantskih usluga iz sopstvenih izvora, u skladu sa navedenim u Uputstvu.

Izbor korisnika će se vršiti prema redoslijedu dostavljanja prijava, do utroška raspoloživih sredstava.

Javni poziv sa Uputstvom za prijavu i pratećim obrascima dostupan je na: https://edabl.org/wp-content/uploads/2021/04/Javni-poziv-BL-produzen-rok.pdf

Javni poziv je objavila Eda – Agencija za razvoj preduzeća je u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske i Gradskom razvojnom agencijom „CIDEA”, u okviru projekta SBA u BiH.

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Švedska.