Profesionalizacija menadžmenta – važan faktor unapređenja poslovanja

U okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže, organizovana je dvodnevna obuka za direktore preduzeća i njihove saradnike na temu “Organizacija i operativno upravljanje preduzećem”.

Direktori preduzeća i njihovi saradnici su imali priliku da se upoznaju sa različitim modalitetima upravljanja i organizacije preduzećem, izazovima koje prati prelazak upravljanja sa osnivača na profesionalne menadžere, kao i temama u vezi sa nasljeđivanjem biznisa, kontinuitetom rada preduzeća i dr. Učesnici su istakli da je ovoj temi potrebno posvetiti veću pažnju u narednom periodu, radi djelotvornijeg upravljanja i ostvarivanja boljih rezultata.

Radionicu je vodio gospodin Boris Vukić iz renomirane organizacije Adizes South East Europe, čiju uža specijalnost čine porodične kompanije i kompanije koje prelaze sa preduzetništva na profesionalni menadžment

Prema dobijenim povratnim informacijama, direktori preduzeća su bili veoma zadovoljni održanom radionicom, a mnoge od njih je navela na razmišljanja o mogućnostima profesionalizacije upravljanja.

U okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže, tokom septembra će biti organizovana posljednja od četiri planirane obuke, na temu inovacija poslovnih modela.

Projekat KRIN kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšanju konkurentnosti MSP u sektorima metaloprerade i droprerade u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Laktašima, Prnjavoru, Derventi i Banjaluci kroz umrežavanje ključnih aktera i rješavanje nedostataka tržišta. Budžet projekta je 233.795 KM koji je kofinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 186.498 KM. Više informacija o projektu KRIN je dostupno ovdje.