Promocija projekta „Erasmus za mlade preduzetnike“ na fakultetima i srednjim školama u BiH

Kako bi se mladim preduzetnicima i onima koji to žele da postanu, predstavile koristi od učešća u programu Evropske unije „Erasmus za mlade preduzetnike“, Eda je pripremila i distribuirala postere fakultetima i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Posteri su postavljeni na oglasne table, tako da učenici završnih godina srednjih škola i diplomci fakulteta mogu da se upoznaju sa najvažnijim informacijama o programu i načinu prijave.

„Erasmus za mlade preduzetnike“ je program prekogranične razmjene koji pruža priliku mladim preduzetnicima da putuju u zemlje regiona i Evropske unije i tamo sarađuju, uče i stiču iskustva od preduzetnika koji uspješno vode svoja preduzeća. Tokom boravka u inostranstvu, mladi preduzetnici rade po unaprijed dogovorenom planu posjete koji obuhvata kako usavršavanje i razvoj vlastite poslovne ideje i plana, tako i pružanje podršku preduzetnicima domaćinima u poslovima koje oni obavljaju. Tako obe strane imaju koristi od razmjene. U bazi podataka programa „Erasmus za mlade preduzetnike“ je registrovano preko 6.600 preduzetnika domaćina i preko 11.600 mladih preduzetnika iz 50 država, a do sada je uspješno realizovano oko 9.400 posjeta.

Zainteresovanim preduzetnicima Eda pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta, definisanju plana posjete i cjelokupnog procesa razmjene. Za detaljnije informacije, slobodno nas kontaktirajte putem imejla eda[at]edabl.org ili telefona 051/300-241.