Pronalaženje posla, prioritet za maturante iz Prnjavora

U okviru projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurenost“, finansiranom od strane Evropske unije (u okviru poziva „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“, implementiran od strane Međunarodne organizacije rada), koji se provodi na području opštine Prnjavor, provedeno je istraživanje o mišljenjima i namjerama maturanata Centra srednjih škola Ivo Andrić, Prnjavor.

Istraživanjem je obuhvaćen 221 maturant srednjih škola, a neki od najvažnijih rezultata su sljedeći:

  • Čak 75% maturanata namjerava tražiti zaposlenje odmah nakon završetka školovanja.
  • Fakultet planira da upiše 29% maturanata, pri čemu četvrtina maturanata koji namjeravaju da upišu fakultet planira da traži i zaposlenje za vrijeme studiranja.
  • Za pohađanje obuke za aktivno traženje posla zainteresovano je čak 80% maturanata, dok je za pohađanje obuke za rad u industriji zainteresovano njih 26%, od čega gotovo polovina nije završila smjerove za industrijska zanimanja.

U narednom periodu ćemo u saradnji sa partnerima i preduzećima sa područja opštine vršiti odabir kandidata za obuke prema potrebama preduzeća, od kojih će najbolji imati priliku za zaposlenje u industrijskim preduzećima.