Prva primjena mehanizma SIEM: odabrani projekti za podršku preduzetništvu žena

U okviru projekta  „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“ došlo je do prve primjene mehanizma SIEM, koji se razvija i koristi za poboljšanje implementacije strategija i planova fokusiranih na MSP. Prva primjena je urađena u intenzivnoj saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske, kao jednim od glavnih partnera projekta. Radi se o dodjeli dva granta za podršku preduzetništvu žena.

Na javni poziv za podršku preduzetništvu žena javilo se 25 aplikanata, a nakon evaluacije od strane komisije, koju su činili predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske i Ede, izabrana su dva projekta. Riječ je o projektu „Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske“ (Privredna komora Republike Srpske, Banjaluka) i projektu „Etno preduzetnica“ (Humanitarno udruženje žena „Duga“, Banjaluka). Ukupna vrijednost ova dva projekta iznosi 105.347,26 KM pri čemu je iznos granta 79.997,26 KM.

Projektima su planirane aktivnosti koje doprinose institucionalnom jačanju ženskog preduzetništva, jačanju konkurentnosti i saradnji žena u preduzetništvu, te njihovoj medijskoj promociji. Projektne intervencije su izabrane u skladu sa Strategijom razvoja MSP Republike Srpske za period 2016 – 2020. godine i Evropskim aktom o malom biznisu (Small Business Act for Europe).

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.