Prvo zapošljavanje u Prnjavoru u okviru EU projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH

Četiri žene, korisnice aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor čiji rad finansira Evropska unija (EU) sa 200.000 eura, počele su raditi u preduzeću KLM 1. februara 2018. godine. One su četiri od ukupno 75 nezaposlenih osoba iz Prnjavora koje će kroz obuke koje organizuje Partnerstvo biti osposobljenje za rad u metaloprerađivačkoj, drvoprerađivačkoj, prehrambenoj i industriji kože i obuće i od kojih će ukupno 50 biti zaposleno.

Zbog dobrih rezultata i zalaganja tokom obuke, četiri žene počele su raditi kao šivačice u proizvodnji obuće i prije njenog okončanja – dvije su bile nezaposlene preko deset godina a dvije su mlađe od 30.

Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 15 takvih partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg EU finansira sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH.

Partnerstvo sačinjavaju Agencija za razvoj preduzeća EDA Banja Luka (vođa aktivnosti), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Centar srednjih škola ”Ivo Andrić’“, te preduzeća MI Trivas i Topling.

Aktivnosti Partnerstva provode se pod nazivom „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost“ i za cilj imaju uspostavljanje balansa između ponude i potražnje radne snage na lokalnom tržištu rada kroz razvoj i provođenje programa obuke za zanimanja u potražnji, zapošljavanje i povećanje produktivnosti i konkurentnosti lokalnih proizvođača.

Projekat Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini dio je EU Programa za lokalni razvoju i zapošljavanje kojeg Evropska unija finansira sa 19 miliona eura u cilju smanjenja nezaposlenosti i poboljšanje životnog standarda u BiH.

Od 1. decembra 2017. do danas, kroz projekat je zaposleno 14 osoba a više od 600 će biti zaposleno do januara 2019.