Radna snaga od prioritetnog značaja za razvoj vodećih industrijskih sektora

U prostorijama Privredne komore Republike Srpske, održan je treći, ovaj put zajednički sastanak sektorskih odbora metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije na temu usklađivanja ponude i tražnje za radnom snagom. Na sastanku su, pored direktora preduzeća iz Sektorskog odbora metaloprerade i drvoprerade, učestvovali i predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, Republičke agencije za razvoj MSP – projekta Prilika Plus, Mašinskog fakulteta, Agencije PREDA-PD iz Prijedora i Centra za stručno obrazovanje odraslih – WMTA.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja i iskustva o implementiranim i sadašnjim aktivnostima na usklađivanju ponude i tražnje za radnom snagom, a diskutovano je i o aktivnostima čija implementacija se planira u narednom periodu. Komentari i prijedlozi učesnika su tokom sastanka  iskorišteni za pripremu nacrta akcionog plana za usklađivanje ponude i tražnje za radnom snagom koji će biti razrađen u narednom periodu.

Zaključeno je da je unapređenje kvaliteta radne snage izuzetno važno za sektore metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije koji imaju veliku ulogu u ekonomskom razvoju ovog područja. U tom smislu, potrebno je jačati saradnju preduzeća sa relevantnim institucijama i organizacijama u pripremi i implementaciji aktivnosti i mjera usmjerenih na unapređenje radne snage. Planovi unapređenja će biti precizno razrađeni i implementirani u skladu sa definisanim prioritetima, uz adekvatno učešće i saradnju važnih aktera uovoj oblasti.

Sastanak je organizovan u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i njemačke vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH – EU ProLocal, kojeg implementira GIZ,  a predstavnici Ede su vodili i moderirali sastanak.