Razmatranje nacrta Strategije razvoja grada Trebinja 2018-2027.

Nacrt Strategije razvoja grada Trebinja za period 2018-2027. pripremljen je za razmatranje na narednoj sjednici Skupštine grada Trebinja, koja će se održati 27. septembra. Nacrt je rezultat aktivnog rada i učešća Odbora za koordinaciju aktivnosti pri izradi Strategije razvoja i sektorskih grupa za ekonomski razvoj, društveni razvoj i životnu sredinu. Izradi strategije doprinio je niz aktera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora Trebinja. Edin tim je radio pripremu i moderaciju sastanaka i radionica, te pisanje i objedinjavanje dijelova nacrta Strategije, u skladu sa metodologijom za planiranje integrisanog lokalnog razvoja. Nacrt je razvijen uz podršku Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID), kroz projekat RAST (Restoring Accountability and Supporting Transformation).

Glavni elementi strategije sažeto su predstavljeni ovdje.