Razrada praktičnog dijela metodologije strateškog planiranja razvoja MSP

Treća dvodnevna radionica za izradu standardizovane metodologije strateškog planiranja razvoja malih i srednjih preduzeća u BiH uspješno je održana u Trebinju u prvoj polovini ove sedmice. Njome je započeta razrada praktičnog dijela metodologije, razmatranjem i primjenom alata koji mogu da se koriste pri izradi polaznog, analitičkog dijela strategija razvoja. Uz kvantitativne i kvalitativne analize, poseban akcenat je bio na primjeni okvira sistemske konkurentnosti i korišćenju moderacijskih tehnika za uključivanje privrednika i drugih zainteresovanih aktera u ocjenu stanja i određivanje fokusa strateških intervencija.

U radionici su aktivno učestvovali resori za razvoj MSP sa nivoa BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta. Radionica je organizovana u sklopu projekta “SBA u BiH”, uz podršku Švedske.