Razvoj lokalne uprave

Razvoj lokalne uprave

Opis: “Razvoj lokalne uprave” je publikacija nastala u okviru projekta Uvođenje principa i mehanizama efikasne, transparentne i korisnički orjentisane lokalne uprave u BiH, koja opisuje koncept, projektne aktivnosti u opštinama Laktaši, Srebrenik i Tešanj, kao i stečena iskustva iz projekta.

Godina izdanja: 2002

Autor: Zdravko Miovčić

Preuzmi publikaciju