Rezultati anketiranja kao korisne smjernice za pripremu „Budžeta za građane“ Ministarstva finansija i trezora BiH

U periodu od 8. do 17. juna 2020. godine, provedeno je anketiranje za potrebe pripreme „Budžeta za građane“ Ministarstva finansija i trezora BiH. Cilj istraživanja je bio prikupljanje stavova i mišljenja predstavnika institucija – korisnika budžeta BiH, organizacija civilnog društva i građana o sadržaju „Budžeta za građane“. U anketiranju su učestvovale 234 osobe, a dobijeni rezultati predstavljaju korisne smjernice za pripremu dokumenta u predstojećem periodu. Ovim putem se još jednom zahvaljujemo svima koji su učestvovali u istraživanju i time doprinijeli izradi „Budžeta za građane“ Ministarstva finansija i trezora BiH.

Priprema „Budžeta za građane“ za Ministarstvo finansija i trezora BiH se provodi uz podršku vlada SR Njemačke i Velike Britanije, u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi njemački GIZ. Tehničku podršku u ime GIZ-a pruža Eda – Agencija za razvoj preduzeća.