Rijedak primjer kritičke diskusije i saradnje između projekata

Rijedak primjer kritičke diskusije i saradnje između projekata

Juče je u Brčko distriktu BiH prezentovan nacrt ažuriranog Akcionog plana za MSP inovacije, koji je izrađen uz ekspertsku podršku Franka Waeltringa (https://www.mesopartner.com), angažovanog od strane GIZ-a u okviru projekta “Inovacije i digitalizacija u MSP” (https://eu4digitalsme.ba) i tima Ede u okviru projekta “SBA u BiH2EU”.

Uz glavne karakteristike prethodnog plana za period 2021-2023. i ažurirane verzije za period 2024-2027. znatan dio prezentacije i diskusije bio je usmjeren na razloge zbog kojih nije došlo do vidljivog napretka u implementaciji prethodne verzije plana. Nakon veoma otvorene i kritičke diskusije učesnika iz javnog i privatnog sektora, može se reći da je došlo do opšte saglasnosti u pogledu razloga neuspjeha (inercija u pružanju neadekvatne finansijske podrške preduzećima umjesto prelaza na ciljanu podršku, nedovoljni kapaciteti institucionalnih nosilaca i izostanak saradnje i umrežavanja sa organizacijama iz bliskog okruženja). Takođe, potvrđeno je da ažurirani akcioni plan u dovoljnoj mjeri uzima u obzir te razloge i nove okolnosti, te stvara planske pretpostavke za uspješniju implementaciju u budućnosti.

Sastanak je bio odlično organizovan od strane predstavnika Vlade BD BiH. Učestvovalo je oko 30 predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora. U većem dijelu sastanka učestvovao je i gradonačelnik Brčko distrikta BiH dr. Zijad Nišić.

Podrška izradi akcionih planova za MSP inovacije predstavlja odličan primjer saradnje između projekata “Inovacije i digitalizacija u MSP” i “SBA u BiH2EU”, odnosno timova GIZ-a i Ede. Ova saradnja je obuhvatala i podršku izradi Akcionog plana za inovacije u MSP u Republici Srpskoj 2024-2027. koji je usvojen 1. februara ove godine.

Projekat „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ implementira Eda u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.