Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou – Program i materijal za obuku

Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou – Program i materijal za obuku

Opis: Program i materijal za obuku na temu “Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou” je pripremljen kao dio alata za osnaživanje organizacija civilnog društva kako bi postale uticajniji akteri u razvoju lokalnih politika za rodnu ravnopravnost. Program i materijal za obuku je pripremljen u okviru projekta „Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana” koji je finansijski podržan od strane Evropske unije.

Godina izdanja: 2013

Autori: Marija Babović, Olivera Vuković, Ivana Subotički, Jelena Prohaska, Goran Janković

Preuzmi publikaciju