Sa Mašinskim fakultetom iz Istočnog Sarajeva potpisan ugovor za akreditaciju metoda ispitivanja metalnih materijala i proizvoda

Sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu potpisan je ugovor kojim treba da se realizuje projekat „Akreditacija metoda ispitivanja metalnih materijala i proizvoda od metalnih materijala – ASIMA“.

Projektom je predviđeno akreditovanje većeg broja metoda u području kontrole, ispitivanja i certifikacije metalnih konstrukcija i materijala sa posebnim akcentom na zavarene spojeve. Za realizaciju navedenih aktivnosti predviđena je nabavka mašina za ultrazvučno ispitivanje metalnih materijala i proizvoda, mikroskopa, kao i mašine za poliranje i rezanje uzoraka sa eksternim hlađenjem.

Akreditacijom metoda ispitivanja metalnih materijala i proizvoda laboratorija Mašinskog fakulteta u Istočnom Sarajevu će biti u mogućnosti da pruži kvalitetne usluge MSP iz metaloprerađivačkog sektora, što će uticati i na povećanje njihove konkurentnosti.

Za realizaciju projekta je izdvojeno 88.000 KM, a projekat će se implementirati u narednih šest mjeseci.

Projekat će se realizovati u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, koji finansira Švedska.