Samozapošljavanje mladih – od nezaposlenosti do preduzetništva

Samozapošljavanje mladih – od nezaposlenosti do preduzetništva

Opis: Ova publikacija predstavlja završni proizvod projekta „PRaVA ŠANSA – prva za mlade, prâva za vlade“. U publikaciji je predstavljen problem samozapošljavanja mladih, proces implementacije projekta i njegovi najvažniji rezultati po pojedinim fazama, od organizovanja implementacije projekta, preko pripreme analiza i usaglašavanja rješenja, do predstavljanja i zagovaranja njihove primjene. U završnom dijelu publikacije predstavljena je javna politika za podršku samozapošljavanju mladih u formi konkretnog instrumenta podrške – namjenskog kreditnog fonda za mlade preduzetnike sa ukomponovanom podrškom za njihovo osposobljavanje za preduzetništvo.

Godina izdanja: 2009

Autori: Braco Erceg, Mišel Pavlica

Preuzmi publikaciju