Smjernice za analizu lanca vrijednosti

Smjernice za analizu lanca vrijednosti

Opis: Smjernice su pripremljene kako bi članovi opštinskih timova za lokalni ekonomski razvoj imali na jednom mjestu pregledan, jasan i precizan tok realizacije svih aktivnosti u okviru analize lanca vrijednosti. Korištenje ovih smjernica može olakšati provođenje ove analize, kao važnog segmenta analize konkurentnosti privrednih sektora. Publikacija je pripremljena u okviru projekta LocalInterAct mreža.

Godina izdanja: 2018.

Autor: dr Stevo Borojević

Preuzmi publikaciju