Smjernice za izradu godišnjih planova i izvještaja o poslovanju za korisnike usluga

Smjernice za izradu godišnjih planova i izvještaja o poslovanju za korisnike usluga

Opis: Smjernice za izradu godišnjih planova i izvještaja o poslovanju za korisnike usluga daju predstavnicima javnih preduzeća u BiH preporuke za jasnu, jednostavnu i transparentnu strukturu i sadržaj ovih dokumenata.  Javno objavljeni planovi i izvještaji treba da poboljšaju transparentnost, obezbjeđujući zainteresovanim stranama mogućnost da lakše prate rad javnih preduzeća. Smjernice su pripremljene u okviru projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE“, finansiranog od Kraljevine Holandije.

Godina izdanja: 2018

Preuzmi dokument