Šta se stvarno dešava sa poslovnim umrežavanjem i saradnjom između firmi

Tokom realizacije Credo projekta, raznovrsni kontakti sa preduzećima su nam pružili mogućnost da čujemo različite priče o izazovima sa kojima se preduzeća suočavaju u svom radu, različita i interesantna iskustva, primjere (ne)saradnje, korisne savjete i naučene lekcije iz prošlosti. Tragajući za pogodnim načinom sistematizovanog prikupljanja, analize i širenja ovih korisnih priča, otkrili smo mogućnosti koje pruža SenseMaker, novi alat za prikupljanje i analizu narativa.

SenseMaker radi na principu prikupljanja narativa od ispitanika koji sami unose i razvrstavaju svoje priče, čime se izbjegava “iskrivljenost” koju ponekad izazove ekspertska analiza odgovora. Rezultat istraživanja su kvalitativni i kvantitativni podaci, koji u pozadini imaju objašnjenje u vidu narativa.

Posljednjih pola godine učestvujemo u intenzivnoj obuci i radimo na primjeni SenseMaker alata. Obuku provodi Cognitive Edge (http://cognitive-edge.com/) iz Londona, koji je i dizajnirao i usavršava SenseMaker alat za analizu narativa. Obuka uključuje praktičnu primjenu alata tokom koje se prikupljaju i analiziraju narativi. Do sada smo imali dvije intenzivne obuke primjene SenseMaker alata za analize, posljednju u januaru 2016. u Istanbulu, gdje smo upoznati sa analitičkim mogućnostima alata i prikupljanje narativa je dobilo svoj potpuni smisao. Prošle sedmice smo znanje i iskustva iz Istanbula podijelili sa kolegama u Edi i vjerujemo da smo izazvali sličnu dozu interesovanja i znatiželje u vezi sa konačnim rezultatima istraživanja.

Naše istraživanje, koje izvodimo koristeći SenseMaker, fokusirano je na to kako preduzeća vide umrežavanje i kakva su njihova pozitivna ili negativna iskustva saradnje sa drugim preduzećima. Izabrali smo ugao gledanja preduzeća kao odlučujući, jer se on najčešće nedovoljno uzima u obzir pri pokušajima da se ohrabri i osnaži njihovo umrežavanje i saradnja. I međunarodni projekti u BiH i domaće politke i instreumenti podrške sve češće fokusiraju dio svoje podrške na tzv. klasterske inicijative, uglavnom bez dovoljno dobrih informacija o tome kako saradnja između firmi stvarno funkcioniše i šta utiče na njeno iniciranje i odvijanje.

Naš dosadašnji rad sa novim istraživačkim alatom daje nam argumente za tvrdnju da ćemo analizom prikupljenih priča dobiti dovoljno podataka i informacija koje će i nama i drugima omogućiti bolje osmišljavanje i praćenje inicijativa usmjerenih ka unapređenju poslovnog umrežavanja. Ukoliko želite da se pridružite našim naporima i da “isprobate” novi alat, možete to da učinite putem linka: http://merlion.sensemaker-suite.com/collector/collector.gsp?projectID=FOIBH2015&language=bs#Collector.

Jelena Prohaska