STANogradnja ZA MLADE – Podrškom do krova

STANogradnja ZA MLADE – Podrškom do krova

Opis: “STANogradnja ZA MLADE – Podrškom do krova” sadrži detaljan prikaz tržišnih aspekata stambenog problema mladih, prikaz slučajeva dobre prakse u njihovom rješavanju u BiH i zemljama iz okruženja, kao i prikaz društvenog položaja mladih i njihovog značaja za razvoj lokalnih zajednica i čitavog društva. Pored toga, u knjizi su opisani neki od mogućih pristupa u realizaciji projekata podsticane stanogradnje u lokalnoj zajednici.

Godina izdanja: 2010

Autori: Aleksandar Draganić, Mišel Pavlica, Stevo Pucar

Preuzmi publikaciju