Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (2. krug istraživanja)

Nalazi drugog od tri istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama se mogu pogledati ovdje. Istraživanje je provedeno u saradnji Fakulteta političkih nauka Univerziteta iz Banjaluke i Ede, primjenom CATI metode na višefaznom višeetapnom uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske, u periodu od 3. do 7. februara 2020. godine. Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Pokretanje diskusije o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“ koji implementira Eda, a finansira Ambasada SAD u BiH.