Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (maj 2022.)

Nalazi novog istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama, su dostupni ovdje. Istraživanje je provedeno u saradnji Fakulteta političkih nauka Univerziteta iz Banjaluke i Ede, primjenom CATI metode na višefaznom klaster uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske. Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Proširivanje debate o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“ koji implementira Eda u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjaluci, a finansira Ambasada SAD u BiH.