Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (2. krug istraživanja)

Stavovi građana Republike Srpske prema ulasku BiH u NATO i EU (2. krug istraživanja)

Opis: Nalazi drugog od tri  istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama. Istraživanje je provedeno u saradnji Fakulteta političkih nauka Univerziteta iz Banjaluke i Ede, primjenom CATI metode na višefaznom višeetapnom uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske, u periodu od 3. do 7. februara 2020. godine. Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Pokretanje diskusije o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“ koji implementira Eda, a finansira Ambasada SAD u BiH.

Godina izdanja: 2020.

Preuzmi dokument