Strategija razvoja lokalne samouprave u BiH

Strategija razvoja lokalne samouprave u BiH

Opis: “Strategija razvoja lokalne samouprave u BiH” predstavlja ključni rezultat projekta Kreiranje strategije razvoja lokalne uprave u BiH od strane ključnih domaćih aktera. Sadrži SWOT analizu lokalne samouprave u BiH, viziju razvoja do 2020. godine, strateške i operativne ciljeve, te projekte za svaki od operativnih ciljeva.

Godina izdanja: 2006

Autor: Zdravko Miovčić (urednik)

Preuzmi publikaciju