Transparentnost i odgovornost javnih preduzeća na području EU i Zapadnog Balkana

Transparentnost i odgovornost javnih preduzeća na području EU i Zapadnog Balkana

Opis: U komparativnoj studiji se upoređuje status javnih preduzeća u BiH sa statusom javnih preduzeća u državama iz EU i Zapadnog Balkana. Studija takođe obuhvata i analizu transparentnosti i odgovornosti rada javnih preduzeća, sa posebnim fokusom na regulatorni okvir za njihov rad. Studija je nastala u okviru projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH“.

Godina izdanja: 2017

Autori: Aleksandar Draganić, Lejla Ibranović, Slobodanka Dukić, Srećko Bogunović

Preuzmi publikaciju