Treći sastanak Radne grupe – korak bliže Strategiji infrastrukture kvaliteta u BiH

Treći sastanak Radne grupe za izradu Nacrta strategije infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini održan je 22. i 23. maja 2024. godine u Tesliću u hibridnom formatu. Radnu grupu čine 43 člana iz odgovarajućih institucija sa nivoa BiH, oba entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske, te Brčko distrikta BiH.

Tokom dvodnevnog sastanka, utvrđena je prva verzija prioriteta za realizaciju strateških ciljeva. Radna grupa je, nakon detaljne diskusije, kandidovala mjere za realizaciju prioriteta te identifikovala polaznu listu strateških projekata. Takođe, utvrđena je polazna verzija indikatora za praćenje realizacije prioritetnih mjera i strateških projekata.

Ovim je veoma kvalitetno urađen veliki dio posla u fazi programiranja Strategije infrastrukture kvaliteta u BiH, uz punu saglasnost svih prisutnih članova Radne grupe i onih koji su učestvovali onlajn.

Izrada i usvajanje strategije infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini je od posebnog značaja jer predstavlja jednu od još uvijek neispunjenih preporuka iz godišnjih izvještaja Evropske komisije o napretku BiH, u okviru Poglavlja 1. Slobodno kretanje roba.

Proces izrade ove strategije podržan je od strane projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“, koji implementira Eda u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.