U toku analitičke i istraživačke aktivnosti u vezi sa zapošljavanjem studenata

Kao dio aktivnosti u okviru projekta MarketMakers čiji je cilj da se kroz izmjenu postojećih ili kreiranje novih zakonskih rješenja olakša zapošljavanje studenata u Republici Srpskoj, pripremljeni su nacrti analize stejkholdera i relevantnog zakonskog okvira. Takođe, kao dio planiranih istraživačkih aktivnosti, pripremljeni su nacrti intervjua i ankete sa poslodavcima. Njihova implementacija slijedi nakon konsultacija sa predstavnicima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i projekta MarketMakers.

MarketMakers projekt je podržan od Vlade Švicarske, a implementira ga konzorcij Helvetas i Kolektiv d.o.o. / Posao.ba (BiH).