Upravljanje ljudskim resursima u industrijskim preduzećima je potrebno unaprijediti

U okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže, organizovana je dvodnevna obuka za direktore preduzeća i njihove saradnike na temu „Upravljanje ljudskim resursima u industrijskim preduzećima“.

Učesnici radionice su imali priliku da se upoznaju sa principima djelotvornog upravljanja ljudskim resursima, opcijama za pozicioniranje funkcije upravljanja ljudskim resursima u organizacionoj strukturi i fazama procesa upravljanja ljudskim resursima. Učesnici su se složili sa potrebom da se upravljanju ljudskim resursima posveti veća pažnja, kao i potrebom da se unaprijede dosadašnje prakse u upravljanju ljudskim resursima, posebno u kontekstu velikih izazova u ovoj oblasti sa kojima se industrijska preduzeća svakodnevno suočavaju.

Radionicu su izveli konsultanti renomirane organizacije Adizes South East Europe.

Prema dobijenim povratnim informacijama, direktori preduzeća su bili veoma zadovoljni održanom radionicom, a mnoge od njih je navela na razmišljanja i planove za uvođenje djelotvornijih načina upravljanja ljudskim resursima.

U okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže će tokom narednih mjeseci biti organizovane još dvije obuke na teme koje su direktori preduzeća ocijenili kao potrebne i aktuelne.

Projekat KRIN kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšanju konkurentnosti MSP u sektorima metaloprerade i droprerade u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Laktašima, Prnjavoru, Derventi i Banjaluci kroz umrežavanje ključnih aktera i rješavanje nedostataka tržišta. Budžet projekta je 233.795 KM koji je kofinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 186.498 KM. Više informacija o projektu KRIN je dostupno ovdje.