Usaglašeni principi standardizovane metodologije strateškog planiranja razvoja MSP u BiH

U sklopu projekta “Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH” uspješno je održana prva zajednička radionica timova institucija koje su zadužene za kreiranje strategija i politika razvoja malih i srednjih preduzeća u BiH. Na radionici su skicirani principi zajedničke (standardizovane) metodologije planiranja razvoja MSP i orijentaciona struktura strateških dokumenata koji će se pripremati po novoj, standardizovanoj metodologiji za period 2021-2027. Postignuta je puna saglasnost o principima metodologije i strukturi strategija.

Sljedeća radionica je planirana za februar 2018.

Projekat podržava Švedska agencija za međunarodnu saradnju (Sida), putem Ambasade Švedske u BiH.