Usaglašeni svi važni elementi programa obuke

U okviru projekta Britanske ambasade u Sarajevu “Podrška vladama Republike Srpske i Federacije BiH u borbi protiv korupcije”, tim za pripremu programa obuke za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u RS održao je 23. februara svoj treći sastanak. Predstavnici Ministarstva pravde, Agencije za državnu upravu i Privredne komore RS u potpunosti su usaglasili sve važne elemente programa obuke, kao i sadržaj prezentacije koja će biti korišćena u toku obuke. Program obuke namijenjen je republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave i poslovnim subjektima sa najmanje 15 radno angažovanih lica.