Uspješno uvedene inovacije u 10 MSP

Uspješno uvedene inovacije u 10 MSP

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo (RAIS) i Razvojna agencija grada Trebinje su završile projekat “Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa”, pri čemu je pružena podrška u ukupno 10 MSP.

Preduzeća u kojima su realizovane projektne aktivnosti sa područja Grada Istočno Sarajevo u ukupnoj vrijednosti od 69.059,70 KM, su: Liv d.o.o, Mahagoni d.o.o, Elko d.o.o, Poljoprom d.o.o. i Zlatno zrno Ostojić d.o.o.

Sa područja grada Trebinja u projektu su učestvovala sljedeća preduzeća: Komrad Vinarija Anđelić d.o.o, Dineco d.o.o, Podrumi manastira Tvrdoš, Djordan Group i Bonita d.o.o, a uložena sredstva iznose  69.052,05 KM.

Realizacijom projekta obezbjeđena je stručna podrška za uvođenje inovacija unapređenjem postojećih ili razvijanjem novih proizvoda, usluga ili procesa, uključujući digitalizaciju i inovacije u oblasti marketinga,  preduzećima iz sektora tekstilne, drvoprerađivačke, prehrambene i elektroindustrije.

Konkretno, projekti su se odnosili na optimizaciju poslovnih procesa i njihovu digitalizaciju, integraciju softwera, kreiranje vizuelnog identiteta preduzeća i primjenu digitalnog marketinga sa fokusom na promociji i korištenju online platformi i online kanala prodaje, izradu web sajta, dizajn pakovanja i ambalaže, dizajn novih i redizajn postojećih proizvoda.

Tema projekta „Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa“ je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2022 (dimenzija 8b) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.