Usvajanje Strategije razvoja male privrede Federacije BiH 2022-2027.

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada Federacije BiH je donijela zaključak o usvajanju Strategije razvoja male privrede FBiH 2022-2027, koja će biti dostavljena Federalnom parlamentu na razmatranje i donošenje.

Strategija predstavlja integrisani, višesektorski strateški dokument Federacije BiH, koji definiše politike razvoja sektora male privrede, strateške ciljeve i prioritete koji su putokaz za sveukupni društveni razvoj. Za strateške pravce određeni su digitalna transformacija, inovacije, zelena tranzicija, kao i poticajno poslovno okruženje, ubrzani razvoj poduzetničke infrastrukture, internacionalizacija i pozicioniranje u regionalnim i globalnim lancima vrijednosti, te inkluzivnost male privrede.

Strategija je pripremljena uz podršku projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.