Usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju MSP

Narodna skupština RS je danas usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju MSP. Između ostalog, Nacrt predviđa potpuno usklađivanje definicije MSP sa Preporukom Evropske komisije i predstavlja važan korak u harmonizaciji sa evropskim okvirom za razvoj MSP.

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, Vjekoslav Petričević je nedavno izjavio da su do sada bili usklađeni samo kriterijumi razvrstavanja po broju zaposlenih, a sada će biti i finansijski kriterijumi, te da će se izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća domaćim privrednicima otvoriti vrata kada je riječ o pristupu razvojnim fondovima EU.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju MSP u Republici Srpskoj je pripremljen uz podršku projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“.

Cilj projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“ je ubrzanje ekonomske integracije sa EU u oblasti okvira za podršku MSP, sa pozitivnim uticajem na ostvarenja MSP u BiH. Glavni akteri projekta su: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, kao i Odjeljenje za ekonomski razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta.

Projekat SBA u BiH finansijski podržava švedska razvojna agencija Sida putem Ambasade Kraljevine Švedske u BiH.