Usvojen prijedlog Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj za period 2021-2027.

Vlada Republike Srpske je 8. aprila 2021. održala 116. sjednicu na kojoj je usvojen prijedlog Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj za period 2021-2027. Strategija je u potpunosti usklađena sa evropskim okvirom sadržanim u Aktu o malom biznisu.

I pored otežanih uslova zbog Kovida-19, u pripremi strategije je učestvovao značajan broj predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora. Nosilac izrade i provođenja strategije je Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, uz stručnu podršku Ede, u okviru projekta SBA u BiH, podržanog od strane Švedske.

Zahvaljujemo se na odličnoj saradnji timu resora za razvoj MSP i preduzetništva, kao i ostalim učesnicima u procesu kreiranja strategije. Očekujemo uspješnu saradnju u njenoj realizaciji.