Uticaj energetske efikasnosti na konkurentnost MSP

U organizaciji Ede održan je sastanak privrednika sa područja Banjaluke i okoline i Udruženja ReSet – Centra za održivu energetsku tranziciju iz Sarajeva na temu energetske efikasnosti u okviru projekta „Mreža energetske efikasnosti u industriji u BiH-MEEI“.

Sa ovog područja interes za učestvovanje u projektu su iskazala sljedeće preduzeća: Cromex, d.o.o. Prijedor, Reflex, d.o.o. Gradiška, Mladegs PAK, d.o.o. Prnjavor, MI Trivas, d.o.o. Prnjavor, Rapić, d.o.o. Gradiška, Kaldera Company, d.o.o. Laktaši, Sana Linea, a.d. Kostajnica i Exclusive lingerie, d.o.o. Banjaluka. Na sastancima su se preduzeća upoznala sa metodologijom i načinom organizovanja preliminarnih energetskih audita, koje će vršiti sertifikovani auditori.

Ključna ideja projekta je unapređenje energetske efikasnosti u industrijskim MSP jačanjem tehničkih i upravljačkih kapaciteta preduzeća i stvaranjem mreža energetske efikasnosti u industriji u BiH-MEEI. Planirano je da se u sklopu projekta pruži tehnička podrška preduzećima kroz provođenje preliminarnih energetskih audita s ciljem identifikacije mogućnosti za unapređenje energetske efikasnosti, kao i da se provedu treninzi u oblasti energetskog menadžmenta i energetske efikasnosti. Pored toga, biće inicirana razmjena znanja i iskustva MSP, a  podrška će biti obezbijeđena angažovanjem sertifikovanih energetskih auditora.

Prisutni predstavnici preduzeća su na sastancima ukazali na značaj troškova energije za poslovanje i njihovu konkurentnost na tržištu, a posebno se razgovaralo o promjenama koje se globalno dešavaju u ovoj oblasti. Poboljšanje energetske efikasnosti i postupaka energetskog menadžmenta MSP u BiH je značajan korak u procesu energetske tranzicije BiH. Projekat SBA u BiH sadrži komponentu podrške implementaciji strateških planova usmjerenih na podršku razvoju MSP, a energetska efikasnost je prepoznata kao jedna od posebno važnih tema.

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća, a finansira Švedska.