Uz podršku EU i MOR, nabavljena oprema za Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ u Prnjavoru

U okviru procesa unapređenja kapaciteta JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ u Prnjavoru za izvođenje programa osposobljavanja, nabavljena je i instalirana CNC mašina za obradu drveta glodanjem, bušenjem i piljenjem. Time su stvorene tehničke pretpostavke za izvođenje programa osposobljavanja za zanimanje Operater na CNC mašinama za obradu drveta u srednjoj školi.

U planu je i izvođenje programa osposobljavanja za CNC operatera za obradu metala koje će srednja škola provoditi u saradnji sa preduzećem Topling d.o.o.

Nabavljena mašina će se koristiti u nastavnom procesu, čime će biti unapređeni kapaciteti srednje škole za provođenje praktične nastave.

U narednom periodu će biti provedena obuka trenera za provođenje teorijskog i praktičnog dijela obuke za definisane programe stručnog osposobljavanja.

LPZ Prnjavor je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).