Veliko interesovanje za unapređenjem procesa u preduzećima

U okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže, organizovana je dvodnevna obuka za direktore preduzeća i njihove saradnike na temu „Unapređenje procesa i procedura u industrijskim preduzećima“. Učesnici radionice su imali priliku da se upoznaju sa metodama i tehnikama kojima se može povećati produktivnost procesa u njihovim firmama i ostvariti uštede vremena. Takođe, učesnici su imali priliku da isprobaju i primijene neke od alata na konkretnim procesima u svom preduzeću. Radionicu su izveli konsultanti renomirane organizacije Adizes South East Europe.

Prema dobijenim povratnim informacijama, direktori preduzeća su bili veoma zadovoljni održanom radionicom, a mnoge od njih je navela na razmišljanja i planove za unapređenje procesa u vlastitim preduzećima.

Treba napomenuti da je tema ove radionice izabrana na osnovu dogovora sa prethodnih sastanaka sektorskih odbora, takođe imajući u vidu i odlične ocjene direktora koji su imali priliku da učestvuju na obuci na ovu temu u okviru ranije implementiranih projekata, kao i zadovoljstvo onih koji su se na osnovu obuke odlučili da unaprijede procese i procedure u svojim preduzećima (5S, Kaizen i sl.).

U okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže će tokom narednih mjeseci biti organizovane još tri obuke na teme koje su direktori preduzeća ocijenili kao potrebne i aktuelne.

Projekat KRIN kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšanju konkurentnosti MSP u sektorima metaloprerade i droprerade u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Laktašima, Prnjavoru, Derventi i Banjaluci kroz umrežavanje ključnih aktera i rješavanje nedostataka tržišta. Budžet projekta je 233.795 KM koji je kofinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 186.498 KM. Više informacija o projektu KRIN je dostupno ovdje.