Vodič o javno-privatnom dijalogu: Kako da zajedno razvijamo MSP u BiH

Vodič o javno-privatnom dijalogu: Kako da zajedno razvijamo MSP u BiH

Opis: Vodič o javno-privatnom dijalogu za razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH je pripremljen u okviru projekta „Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ sa željom da pojasni koncept javno-privatnog dijaloga i njegovog značaja, pruži uvid u postojeće prakse javno-privatnog dijaloga u BIH, te ponudi smjernice kako se javno-privatni dijalog u BiH može unaprijediti. Vodič je namijenjen svim akterima koji su uključeni u procese planiranja, realizacije i praćenja razvoja malih i srednjih preduzeća na svim nivoima u BiH.

Godina izdanja: 2020.

Autori: Zdravko Miovčić, Miloš Šipragić, Bojan Kovačević

Preuzmi publikaciju